Impianto sportivo Camposcuola Pesaro
Via Ottorino Respighi - Pesaro (PU)