Scheda partita Reapers Torino - Lions Bergamo sab 3 GIU  21:00
Scheda partita Grizzlies Roma - Hogs Reggio Emilia dom 4 GIU  14:00
Scheda partita Pirates Savona - Redskins Verona dom 4 GIU  14:30
Scheda partita Daemons Cernusco - Predatori GdT dom 4 GIU  15:00
Scheda partita Aquile Ferrara - Trappers Cecina dom 4 GIU  15:00
Scheda partita Saints Padova - Giaguari Torino dom 4 GIU  15:30